20 gadi nozarē

Esam nozares fanātiÄ·i no pašiem datorēras pirmsākumiem. Mums ir uzkrāta vairāk nekā 20 gadu pieredze IT sistēmu un datortehnikas biznesā

Drošība un atbildība

Ilgstoša sadarbÄ«ba ar mÅ«su klientiem pierāda mÅ«su uzticamÄ«bu. Īpašu uzmanÄ«bu pievēršam uzņēmumu un privātpersonu datu aizsardzÄ«bai un drošÄ«bai

Kompleksa pieeja

Mēs esam eksperti visās IT sistēmu jomās, tādēļ varam piedāvāt optimālus un kompleksus risinājumus uzņēmumu IT sistēmu attÄ«stÄ«bai un uzturēšanai

Par mums

InformatÄ«vo TehnoloÄ£iju Centrs SIA ir dibināta 1997. gada novembrÄ«. Firmas darbÄ«bas pamatā ir kompleksa, ar informatÄ«vajām sistēmām un to ekspluatāciju saistÄ«tu jautājumu risināšana.

Apzinoties, ka projektos realizējamā datortehnika ir neatņemama firmas piedāvāto risinājumu sastāvdaļa un tās kvalitatīvie rādītāji ir vieni no būtiskākajiem IS risinājumos, ir noteikti trīs galvenie tehnikas izvēles noteikumi :

KVALITĀTE, TEHNOLOĢISKĀ SAVIETOJAMĪBA, GARANTIJAS IESPĒJA

 

Firmas darbinieku skaits ir neliels, bet to profesionālās zināšanas, pieredze un darba organizācija nodrošina ātru un intensÄ«vu darbu.

Vistuvākajā laikā ir ieplānota ievērojama firmas paplašināšanās izveidojot atsevišÄ·u programnodrošinājuma izstrades nodaļu, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem bÅ«s apmierināt pieaugošo pieprasÄ«jumu pēc specializēta programmu nodrošinājuma izstrādes.

Izvēloties mÅ«su uzņēmumu, kā savu stratēģisko sadarbÄ«bas partneri IT jomā jÅ«s iegÅ«siet profesionālus risinājumus, apkalpošanu un iespēju koncentrēties savam darbam, nevis IT problēmu risināšanai.

Firmai ir izveidojusies patstāvÄ«ga sadarbÄ«ba ar tādiem uzņēmumiem kā:

 • VA Valsts tehniskās uzraudzÄ«bas aÄ£entÅ«ra
 • LR ZemkopÄ«bas ministrija
 • TZMO Latvija SIA
 • Termināls Vecmilgrāvis SIA
 • Limbažu Siers AS
 • Riga Nordic Terminal SIA
 • AMSERV Latvija SIA
 • Hanzas MaiznÄ«cas (uzņēmumu grupa)
 • Latvenergo Augstspriegumu tÄ«kli
 • Ciltsdarba valsts inspekcija (šobrÄ«d daļa no PVD)
 • Vairaki Zvērinātu tiesu izpildÄ«tāju un juridiskie biroji

Pakalpojumi

Sistēmu uzturēšana

Datorsistēmu un tÄ«klu infrastruktÅ«ras apkalpošana un uzturēšana maziem un vidējiem uzņēmumiem

Lasīt vairāk ...

IT sistēmu izstrāde

Mājas lapu, uzņēmumu vadÄ«bas (ERP)  sistēmu un klientu vadÄ«bas (CRM) sistēmu izstrāde un hostēšana

Lasīt vairāk ...

 

Tehnikas serviss

Datortehnikas un programatūras serviss uzņēmumiem un privātpersonām. Palīdzēsim birojā vai attālināti

(828) 251-8630