SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Prioriterte samarbeidsland

I tillegg til Norden og Europa har åtte land status som prioriterte samarbeidspartnere for Norge på kunnskapsfeltet:

Brasil

Canada

India

Japan

Kina

Russland

7816738085

(214) 399-2636

I tillegg har SIU en rekke ordninger spesielt rettet mot Tyskland og Frankrike.