Polska firma

Scan Intel Logistic Sp. z o.o.

program komputerowy  
EURO PHARMA

8186994054

Know-How w zakresie obsługi serwisowej pacjentów klinik onkologicznych

310-319-2168

Sprzedaż węgla różnych marek

EURO PHARMA

Zaawansowane rozwiązanie do automatyzacji aptecznych procesów biznesowych

Program pomoże Państwu szybko i sprawnie wykonywać rutynowe czynności, zwiększając tym samym wydajność pracy i podwyższając rentowność przedsiębiorstwa w całości.

KP EUROPHARMA pozwala zautomatyzować wszystkie aspekty pracy przedsiębiorstwa aptecznego – od zakupów leków do sprzedaży detalicznej, zapewnia możliwość wykorzystania w pracy nowoczesnych urządzeń do sprzedaży detalicznej – rejestratorów fiskalnych, skanerów i drukarek kodów kreskowych. Przy czym wszystkie te funkcje KP EUROPHARMA ściśle ze sobą splecione i organicznie powiązane, co pozwala uniknąć dublowania pracy. Uwzględniona cała specyfikę typową dla aptek.

Wdrażaniem zajmują się specjaliści z wyższym wykształceniem farmaceutycznym, którzy mają doświadczenie zawodowe w sieć aptek.

MOŻLIWOŚCI

Używając w swojej firmie KP EUROPHARMA Państwo mogą z powodzeniem rozwiązywać następujące zadania:
 • Ewidencja leków od momentu dostawy towaru do sprzedaży go kupującemu
 • Otrzymanie w każdej chwili pełnej i rzetelnej informacji o ruchu towarów
 • Otrzymanie aktualnych informacji o stanie towaru w dowolnym oddziale w dowolnym momencie
 • Zwiększenie kapitału obrotowego
 • Optymalizacja zapasów magazynowych
 • Rozszerzenie nomenklatury towarów 
  Uproszczenie obiegu dokumentów
 • Ocena efektywności pracy z dostawcami i nabywcami
 • Istnieje możliwość drukowania cenników i wewnętrznego kodu kreskowego
 • Automatyczne tworzenie wykazu towarów wadliwych
 • Kontrola rozliczeń z dostawcami według terminów płatności faktur, rozkładanie płatności wg kwot i drukowanie zleceń płatniczych
 • Tworzenie różnych raportów, ułatwiających pracę z dostawcami oraz niezbędnych do składania organom państwowym
 • Rozgraniczenie dostępu pracowników do możliwości programu zgodnie z ich obowiązkami

ZALETY

Instalacja KP EUROPHARMA zapewnia następujące korzyści kompleksowej automatyzacji pracy przedsiębiorstwa aptecznego, a mianowicie:
 • W pełni zautomatyzowana ewidencja ruchu towaru
 • Ustawienie towaru na wpłynięcie
 • Dystrybucja towarów do jednostek przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż towaru zarówno za gotówkę jak i sprzedaż bezgotówkowa
 • Ewidencja sprzedaży detalicznej, w tym i przez rejestratora operacji rozliczeniowych
 • Ewidencja towaru wg serii
 • Automatyczne księgowanie sprzedaży i obliczanie wadliwych towarów
 • Automatyzacja zakupu towarów
 • Ewidencjonowanie rozliczeń z dostawcami i nabywcami za pośrednictwem przelewu
 • Tworzenie różnych raportów dla księgowości (ma się na uwadze prowadzenie księgowości z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania)
 • Automatyczna analiza sprzedaży, w tym dla oddziałów

Logicznymi wynikami automatyzacji są:

wzrost obrotów, zmniejszenie robocizny na rutynowe pracy, poprawa jakości i wzrost wydajności pracy pracowników Twojej firmy, uwalnianie kapitału obrotowego, wzrost obrotu, rentowności i dochodowości.

KNOW-HOW

Również oferujemy Państwu Know-How, co stanowi informacje poufne

A mianowicie: oryginalne technologie, wiedzę, zdolności, umiejętności, doświadczenie charakteru naukowego, technicznego, technologicznego, handlowego, które jeszcze nie stały się powszechnie znane, mogą być wykorzystane w działalności handlowej w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych firm, charakteryzujące się jako zbiór podejść w zakresie serwisu pacjentów klinik onkologicznych, powstałych w wyniku długotrwałego stosowania technik, wiedzy i umiejętności sekwencji działania na każdym stanowisku pracy, optymalnej lokalizacji miejsc pracy w pomieszczeniach itp.)

Sprzedaż węgla różnych marek

Jednym z rodzajów naszej działalności jest hurtowy handel paliwem stałym.

Prowadzimy działalność w zakresie realizacji węgla różnych marek. Firma prowadzi realizację energetycznych i podlegających koksowaniu marek węgla oraz marek węgla podwójnego przeznaczenia. Aktywnie prowadzimy badania i wdrożenia w zakresie technologii oszczędzania energii.

Oferujemy:

Szeroką gamę

Oferujemy węgle różnych klas marek

Wysoką jakość

Cechy jakościowe naszego zwykłego węgla często przewyższają analogiczne wskaźniki wzbogaconych produktów konkurencji

Dokładną kontrolę

Dążenie do dokładnego wykonania zobowiązań wynikających z dostaw i kontroli procesów na wszystkich etapach produkcji węgla, dzięki czemu współpraca z nami jest przejrzysta i przewidywalna

Kontakty

Scan Intel Logistic Sp. z o.o.

Adres prawny: ul. Hugo Kołłątaja, nr 3, lok. 7A, 20-006 Lublin, Polska

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Przedstawicielstwo
”SKAN INTEL LOGISTIC SP. Z O. O.”

Siedziba: 07300, obwód Kijowski, rejon Wyszgorodski, m. Wyszgorod, ul. Gruszewskiego 1, lokal 71