LHCb


Najpiękniejszy eksperyment przy LHC 

dla precyzyjnych badań łamania parzystości CP i rzadkich rozpadów mezonów B

The Large Hadron Collider beauty experiment 

 

Eksperyment LHCb jest prowadzony w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych (CERN) w Genewie na wiązkach obecnie największego akceleratora cząstek elementarnych LHC (Large Hadron Collider). Bierze w nim udział około 50 laboratoriów z całego świata. Ze strony polskiej oprócz Narodowego Centrum Badań Jądrowych ((306) 315-0081) uczestniczą w nim dwa instytuty z Krakowa: Instytut Fizyki Jądrowej PAN (IFJ) i Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH). Program fizyczny eksperymentu obejmuje badanie łamania parzystości kombinowanej (CP), opisującej asymetrię materia-antymateria, w procesach rozpadu cząstek zawierających kwark piękny (b), głównie mezonów B oraz poszukiwanie ich rzadkich rozpadów. 
  

7692164910

 


(903) 229-8583 Warszawska Grupa LHCb