Narzędzie służące do wymiany informacji i zaświadczeń pomiędzy ośrodkami szkolenia kierowców a urzędami wydającymi dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami mechanicznymi. Działa w oparciu o bazę danych MS SQL Server. Współpracuje z częścią OSK modułu Dokumenty programu FORIS dla urzędów.

PortalOSK jest dystrybuowany jako usługa.

PortalOSK:

  • Umożliwia wymianę informacji ze starostwami powiatowymi
  • Umożliwia dostęp do bazy kursantów
  • Stanowi element zintegrowanego systemu OSK
  • Wspomaga zarządzenie ośrodkiem szkolenia kierowców
  • Koordynuje wysyłkę zaświadczeń do starostw

Wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack (SP) 3 lub nowszy
  • Łącze internetowe: 1 Mb/s lub szybsze

Miesięczna opłata za usługę: 30 zł netto

PortalOSK służy do prowadzenia rejestrów i ewidencji wymaganych ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zmianami), a także rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1019).

PortalOSK umożliwia elektroniczne przesyłanie danych z ośrodków szkolenia kierowców do urzędów, które dysponują systemem FORIS. System zapewnia wysokie bezpieczeństwo przesyłanych danych: dane są zaszyfrowanie i podpisane cyfrowo.

Do pracy z usługą PortalOSK niezbędne jest stałe łącze internetowe. Miesięczna opłata za dostęp do usługi dla jednego OSK wynosi 30 zł netto.

Pytania związane z usługą PortalOSK prosimy kierować do naszego Biura Obsługi Klienta. Pomoc dostępna jest w dni robocze, w godzinach 8.00–16.00.

Telefony:22 755 80 65
22 755 86 32
E-mail[email protected]

Widok Ustawienia. Wprowadź wszystkie wymagane informacje dotyczące ośrodka szkolenia kierowców. System sam zadba, aby użytkownik uzupełnił dane obowiązkowe. Pola z danymi obowiązkowymi podświetlone są na zielono i na żółto.

Użyj narzędzi dodatkowych. Możesz np. skorzystać z mapy systemowej w celu wprowadzenia do bazy współrzędnych geograficznych obiektów przypisanych do OSK, np. placu manewrowego czy sali wykładowej.

Widok OSK. Dodaj, edytuj lub usuń dane w kolejnych zestawach parametrów w zakładkach Rejestry, Kursy i Egzaminy. Dodawanie kursanta powinno rozpoczynać się od wpisania numeru PESEL. Jeśli kursant znajduje sie w bazie urzędu, system sam wyświetli pozostałe dane.

Aby wysłać rekord – w polu edycji zaznacz opcję: Wyślij tę wersję danych do urzędu. W pierwszej kolejności wysyłamy Kursy i Egzaminy wewnętrzne, w drugiej Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

O nas

Firma Informica zajmuje się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania wspomagającego pracę przedsiębiorstw transportowych wykonujących zarobkowe przewozy osób. Mając na celu stworzenie spójnego systemu komputerowego obejmującego wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw komunikacji samochodowej ściśle współpracujemy z firmami Emar oraz Infokub.

Informica zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę z zakresu tworzenia zintegrowanych systemów bazodanowych. Wieloletnie doświadczenie przedsiębiorstwa oraz interdyscyplinarne umiejętności członków zespołu projektowego są gwarancją naszego profesjonalizmu i wysokiej jakości usług.

Jako wytwórca oprogramowania specjalizujemy się w obsłudze firm komunikacyjnych, dostarczając kompletną i w pełni zintegrowaną gamę produktów pozwalających na efektywne kontrolowanie i zarządzanie wszystkimi elementami działalności związanej z transportem osób. Myśląc o ujednoliceniu procesu projektowania przewozów zapewniliśmy możliwość wymiany danych między firmami transportowymi i jednostkami administracji publicznej, które pozostają odpowiedzialne za zgodność czynności podejmowanych przez naszych klientów z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Chcemy, aby nasze rozwiązania przynosiły poprawę efektywności działania wszystkich tych, którzy powierzyli nam swój rozwój. Każdy klient, współpracujący z naszą firmą jest zawsze traktowany indywidualnie wedle potrzeb, które posiada.

Kontakt

Informica Sp. z o.o.

ul. I. Paderewskiego 8
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefony:22 755 80 65
22 755 86 32
E-mail(314) 729-8184

NIP: 534-10-76-426
REGON: 011021404
KRS: 0000415868
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV WG KRS
Kapitał zakładowy: 150.000zł

Pobierz

© 2012 Informica Sp. z o.o.; 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. I. Paderewskiego 8; tel./fax: 22 755 86 32