Portal OSC Perbadanan Putrajaya
Dikemaskini pada 09-01-2018 11:07 AM
5619350534
Baru BORANG MAKLUMBALAS BIL 1/2018
Dikemaskini pada 14-11-2018 11:29 AM
Baca selanjutnya...
Baru PENGEMUKAAN SECARA ONLINE BAGI P3 (PEMBERITAHUAN MULA KERJA), P4 (PEMERIKSAAN INTERIM), P5 (PEMERIKSAAN AKHIR PERINGKAT 1 DAN PERINGKAT 2) DAN P6 (PENDEPOSITAN 'CCC')
Dikemaskini pada 14-11-2018 11:28 AM
972-602-2832
CADANGAN PEMAJUAN BAGI RUMAH SESEBUAH
Dikemaskini pada 14-11-2018 11:27 AM
778-350-6696
Portal OSC Perbadanan Putrajaya
Dikemaskini pada 14-02-2018 4:17 PM
Baca selanjutnya...
GARIS PANDUAN SKIM KOMUNITI PENGAWAL PERBADANAN PUTRAJAYA
Dikemaskini pada 12-02-2018 4:02 PM
Baca selanjutnya...
Pelan Kebenaran Merancang, Pelan Pelan Bangunan dan Pelan Infrastruktur
Dikemaskini pada 09-11-2017 5:59 PM
Baca selanjutnya...
Kenyataan daripada Seksyen Urusetia Pusat Setempat (OSC) PPj bertarikh 30 September 2016
Dikemaskini pada 09-11-2017 5:56 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.


PANDUAN PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN

Kebenaran Merancang 5025497962 4128890831 Ubahsuai 803-513-1000 Permit