Sút bóng để có hơn 30.000 cơ hội trúng thưởng

SOẠN KM GỬI 9259

Hình thức khuyến mại Quay số may mắn
Phạm vi khuyến mại Toàn quốc
Thời gian Từ 13h00 ngày 13/07/2018 đến 23:59:59 ngày 09/10/2018