NODO PERIFÉRICO CENTRO DE CAPACITACIÓN ANUIES - VALLE DE BRAVO