Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński
 
home
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie  
Jakub Jabłoński


"Ius est ars boni et aequi "
Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

 

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do korzystania z serwisu. *


UWAGA!

Wobec otrzymania informacji o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, ogłaszamy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "Tablica.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych.

Obwieszczenia dostępne są na stronie "/www.licytacje.komornik.pl" i stronie kancelarii "/www.komornikwyszkow.pl".

W przypadku uzyskania wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.KANCELARIA KOMORNICZA
Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Komornik Sądowy Jakub Jabłoński

ul. Daszyńskiego 21
07-200 Wyszków
tel. (29) 742-50-77

e-mail: 415-762-6222

Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.
O/Wyszków
nr rachunku bankowego
Uwaga!
Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać sygnaturę sprawy
oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie:

wtorek 8:00 - 16:00


Kasa czynna:

w godzinach pracy Kancelarii* Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności gospodarczej    prowadzonej przez Kancelarię.
* Miniatury zdjęć w nagłówku pochodzą ze strony: /www.wyszkow.pl
  (galeria autorstwa Jurka Sitka)


Copyright ©  Komornik Sądowy przy S.R. w Wyszkowie Jakub Jabłoński  |  nonvitrified  |  Obsługa strony: trener personalny